Syndroom.info

Acute spierreuma

SpierreumaSymptomenAcute spierreumaBehandelingSpierreuma en voeding

In veel gevallen ontstaat spierreuma sluimerend: de spierpijn en stijfheid wordt langzaam steeds heftiger. In sommige gevallen ontstaat spierreuma juist acuut: van de één op de andere dag kan de pijn vrij hevig zijn. Het verloop van beide vormen van spierreuma is gelijk. Over de oorzaak is niet veel bekend, maar het mag niet uitgesloten worden dat acute spierreuma een andere oorzaak heeft dan niet-acute spierreuma. Het eerste verloop van de twee vormen van spierreuma is opvallend verschillend, hoewel de periode na het ontstaan wel gelijk verloopt.

Herkennen acute spierreuma

Acute spierreuma treedt plotseling op. Bij het ontwaken kan er sprake zijn van een hevige spierpijn en stijfheid die er de avond van ten voren niet was. Uiteraard moet dit niet verward worden met spierpijn of stijfheid die soms ontstaat als gevolg van een verkeerde slaaphouding of op de tocht zitten/liggen. De spierpijn en stijfheid zal zich, net als bij niet-acute spierreuma, vooral concentreren rond de nek, schouders en heupen.

In tegenstelling tot een ‘normale’ stijve nek of stijve spieren, verdwijnt de pijn bij acute spierreuma niet zo maar. Behandeling is nodig om de pijn te verminderen. Net als bij de meer voorkomende, niet-acute vorm van spierreuma, kan het enkele jaren duren voordat de symptomen volledig zijn verdwenen. Wel moet altijd worden uitgesloten dat de pijn een andere oorzaak heeft. Acute pijn zou bijvoorbeeld ook veroorzaakt kunnen worden door een beknelde zenuw.

Verloop acute spierreuma

In principe is het verloop van acute spierreuma niet anders dan dat van niet-acute spierreuma. Ook zijn de klachten bij de acute vorm niet per definitie heviger dan die van de niet-acute vorm, hoewel het begin van het syndroom als heftiger ervaren kan worden bij de acute vorm. Het enige verschil tussen acute en niet-acute spierreuma zit in het plotselinge ontstaan van de acute vorm. Acute spierreuma houdt ongeveer twee á drie jaar aan. In latere fases van het leven kan het syndroom terugkeren. Dit gebeurt bij ongeveer 50% van de patiënten.

Acute spierreuma wordt behandeld met prednison en eventueel pijnstilling. Lees hier meer over op de pagina spierreuma behandeling.

Oorzaak acute spierreuma

Vooralsnog lijkt het er niet op dat de acute vorm van spierreuma een andere oorzaak heeft dan de niet-acute vorm van spierreuma. Tegelijkertijd is het verschil in ontstaan erg opvallend, gezien de niet-acute vorm juist vrij langzaam en sluimerend begint. Mogelijk spelen ook genetische factoren een rol bij het ontstaan. Hierover is nog weinig bekend en helaas wordt er slechts weinig wetenschappelijk onderzoek besteedt aan spierreuma. Soms wordt ook beweerd dat voeding een invloed heeft op het ontstaan van spierreuma. Dit is hoogst onwaarschijnlijk, hoewel het dieet mogelijk wel invloed kan hebben op de hevigheid van symptomen.

SpierreumaSymptomenAcute spierreumaBehandelingSpierreuma en voeding