Syndroom.info

Aids symptomen

AidsAids symptomenAids oorzaakBehandeling aidsBesmetting hiv voorkomen

Aids zelf heeft geen duidelijke symptomen die kunnen worden opgemerkt zonder een bloedonderzoek. Door een HIV-infectie wordt het immuunsysteem plat gelegd. We spreken van aids wanneer het aantal T-helpercellen per milliliter bloed onder de 200 ligt. Deze T-helpercellen zijn een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. Als gevolg van het lamgelegde immuunsysteem kunnen veel andere infecties optreden, die een gezond persoon meestal niet zal krijgen. Deze oppertunistische infecties zijn een belangrijk symptoom van aids.

Symptomen HIV-infectie – Aids symptomen

Aids is pas het allerlaatste, meest ernstige stadium van een HIV-infectie. Vaak treedt aids pas jaren na de infectie met HIV zelf op. Niet iedereen krijgt te maken met symptomen na een besmetting met het virus. Het overgrote deel, 80 tot 90% van de geïnfecteerden, (gelukkig) wel. Wanneer de infectie vroeg wordt vastgesteld, kan er direct worden gestart met de behandeling. Hierdoor kan de infectie zo goed mogelijk worden geremd en het aidsstadium worden uitgesteld.

De meeste mensen krijgen binnen twee tot vier weken na infectie last van de zogenaamde conversiegriep. Dit is een korte, heftige griep als gevolg van de infectie. Symptomen van de conversiegriep zijn onder andere: koorts, nachtelijk transpireren, vermoeidheid, hoofdpijn, gewichtsverlies, huiduitslag, misselijkheid met eventueel braken, diarree en gezwollen lymfeklieren, vooral in de hals. Het probleem met de conversiegriep is dat deze slechts van korte duur is. Na enkele dagen verdwijnen de symptomen. Veel mensen bezoeken dan ook niet de huisarts, omdat zij niet de link leggen met een mogelijke HIV-infectie.

A-symptotische periode – Aids symptomen

Na de conversiegriep treedt een a-symptotische periode op. In deze periode heeft de geïnfecteerde geen symptomen meer en houdt het virus zich redelijk rustig. Pas wanneer het virus zich begint te vermeerderen en het immuunsysteem verzwakt raakt treden er weer symptomen op. Dit kan jaren duren. Deze symptomen starten weer met die van de conversiegriep, en gaan over in heftigere symptomen van het uiteindelijke aidsstadium van het syndroom. De symptomen van aids staan hieronder beschreven.

Oppertunistische infecties – Aids symptomen

Omdat het immuunsysteem bij aids zeer zwak is, kunnen virussen en bacteriën infecties veroorzaken waar ze dat bij gezonde personen niet kunnen. Het immuunsysteem van een gezond persoon is te sterk voor de virussen of bacteriën, bij aids is het niet meer sterk genoeg. Oppertunistische infecties zijn dan ook duidelijke symptomen voor een zwak immuunsysteem en soms aids. Voorbeelden van zulke oppertunistische infecties zijn longinfecties, Candida- en andere schimmelinfecties, herpesinfecties, chronische diarree en acute necrotiserende ulceratieve gingivitis. Eén van de meest ernstige gevolgen van oppertunistische infecties kan het ontstaan van kanker zijn. Het karposisarcoom is een vorm van kanker veroorzaakt door één van de herpesvirussen. Bij aids krijgt dit virus bijna helemaal vrij spel, wat kan leiden tot kanker.

AidsAids symptomenAids oorzaakBehandeling aidsBesmetting hiv voorkomen


tags

Syndroom - Aids - Fibromyalgie - Behandeling - Symptomen - Aandoening - Down - Tourette- Tietze - Hiv - Pijn - Syndromen - Behandelen - Kenmerken - Spierreuma - Vitamine B12 - Reuma - Asperger - Cushing - Autisme - Fibromyalgie test