Syndroom.info

Asperger erfelijk

AspergerAsperger kenmerken Asperger volwassenenAsperger relatieAsperger erfelijk

Nog altijd is niet geheel duidelijk waardoor het syndroom van Asperger wordt veroorzaakt. De verwachting is dat het syndroom een genetische basis heeft en dus (deels) erfelijk is. Mensen met Asperger worden ermee geboren, en lopen het niet pas op latere leeftijd op. Ook is er een grotere kans op een kind met Asperger als er al gevallen van Asperger bekend zijn in de directe familie. Op deze pagina wordt de theorie rond een mogelijk erfelijke basis van Asperger besproken. Houd in gedachten dat veel van deze informatie gebaseerd is op theorieën en aanwijzingen en er vooralsnog geen onomstotelijk bewijs bestaat dat Asperger (volledig) erfelijk is.

Aanwijzingen erfelijkheid Asperger – Asperger erfelijk

Ondanks dat er nog weinig bekend is over de precieze oorzaak van Asperger (lees ook het kopje Asperger: complex), is de algemene gedachte dat Asperger genetisch vast ligt. Dit betekent dus dat in het DNA foutjes zitten, die zorgen voor Asperger. Dit wordt ondersteund door het feit dat wanneer één van de ouders Asperger heeft, de kans groter is op een kind met Asperger. Dit wijst op een overerfing van de genetische fout.

Toch is in 43% van de gevallen van Asperger er geen familielid bekend met Asperger. Hieruit blijkt hoe complex Asperger is. Waarschijnlijk zorgt een combinatie van genetische factoren voor de aandoening, en niet slechts één genetische factor. Er bestaat een goede mogelijkheid dat mensen ook drager kunnen zijn van enkele risicofactoren, maar zelf geen Asperger hebben.

Asperger: complex – Asperger erfelijk

Asperger syndroomHet syndroom van Asperger is erg complex. Er zijn verschillende gradaties van Asperger. Sommigen hebben een vrij heftige vorm, anderen juist een lichtere. Mede omdat het een psychologische aandoening is, kan er niet zwart-wit gekeken worden naar het syndroom. Het is bij Asperger meer dan “je hebt het of je hebt het niet”. Doordat de ernst van Asperger verschilt, wordt er gedacht dat er meerdere oorzaken samen voor Asperger zorgen en ook de ernst ervan bepalen.

Voorbeeld: er zijn bijvoorbeeld vijf afwijkingen in het DNA die samen voor Asperger kunnen zorgen. Mensen met een lichte vorm hebben er maar drie, mensen met een zwaardere vorm van Asperger alle vijf. Heb je bijvoorbeeld maar één of twee afwijkingen, dan heb je de aandoening niet, of slechts lichte symptomen. In andere aandoeningen is deze vorm van erfelijkheid al aangetoond. De mogelijkheid bestaat dat dit ook het geval is bij het syndroom van Asperger.

Zie ook de afbeelding: één of twee losse afwijkingen zorgen niet voor Asperger, de drie tezamen wel. Let op: dit is slechts een voorbeeld van het principe zoals het wordt voorgesteld op dit moment. Het is niet bekend of dit daadwerkelijk het mechanisme is. Lees meer over de ernstigheid van het syndroom op deze pagina.

Asperger: een erg complex syndroom

Dit maakt het syndroom erg complex en lastig te begrijpen. Wanneer slechts één afwijking al zorgt voor een aandoening, is deze factor met onderzoek relatief simpel te ontdekken. In het geval van Asperger zijn het waarschijnlijk meerdere factoren die samen zorgen voor Asperger. Het is een stuk lastiger deze afzonderlijke factoren te ontdekken, omdat deze op zichzelf een niet heel duidelijk effect hebben op het wel of niet hebben van Asperger. Hierdoor gaat het onderzoek naar Asperger relatief langzaam. Lees meer over de verschillende kenmerken en de verschillen tussen personen in ernst op deze pagina.

AspergerAsperger kenmerken Asperger volwassenenAsperger relatieAsperger erfelijk