Syndroom.info

Asperger kenmerken

AspergerAsperger kenmerken Asperger volwassenenAsperger relatieAsperger erfelijk

Het syndroom van Asperger hoort onder de categorie autistische stoornissen, maar wijkt in een aantal gevallen wel af van de klassieke types autisme. In veel gevallen wordt de definitieve diagnose Asperger pas op volwassen leeftijd gesteld. Dit komt, omdat de meeste mensen met Asperger zich tot op zekere hoogte net zo ontwikkelen als mensen zonder Asperger. Pas wanneer we gaan letten op specifieke kenmerken beginnen de verschillen duidelijk te worden.

Sociale intuïtie en emotie bij Asperger – Asperger kenmerken

Het is voor mensen met Asperger lastig om bij sociaal contact de toon van een gesprek aan te voelen. De intuïtie die mensen zonder Asperger hebben bij sociaal contact, ontbreekt grotendeels bij mensen met Asperger. Hierdoor is het voor hen lastig tussen de regels te lezen. Mensen met Asperger nemen dingen die worden gezegd vrij letterlijk en hebben moeite om een figuurlijke zin te begrijpen of zelf te gebruiken. Zeker bij het opbouwen van sterkere sociale relaties kan dit problematisch zijn. Personen met Asperger zijn vaak beperkt in hun sociale vaardigheden, waardoor anderen zich niet begrepen kunnen voelen in gesprekken.

Ook het inleven in de emoties van anderen kan voor iemand met Asperger erg lastig zijn. Vrij oppervlakkige emoties als pijn, angst en spanning voelen zij net als mensen zonder Asperger. Moeilijker zijn de ingewikkelde emoties als liefde en verdriet. Deze emoties zijn vaak niet geheel logisch of rationeel. Gevoel speelt bij deze emoties een grote rol. Mensen met Asperger hebben hier vaak een stuk minder goed grip op en doorzien minder makkelijk de emotie van een ander of zichzelf. Ook in relaties kan dit voor problemen zorgen. Lees daarover op de pagina Asperger relatie.

Intelligentie en dagelijks leven – Asperger kenmerken

In tegenstelling tot bij de meeste andere autistische stoornissen, kunnen mensen met Asperger door hun vaak vrij hoge intelligentie hun beperkingen vaak goed maskeren. Hoewel spreken in figuurlijke zin lastig is, zijn mensen met Asperger niet zelden zeer sterk in het spreken in letterlijke zin. Ook het omgaan met complexe emoties leert iemand met Asperger steeds beter. Zeker op latere leeftijd lukt het mensen met Asperger daardoor zich te redden in lastige sociale situaties. Toch zal het voor hen altijd lastig blijven.

Intense interesses – Asperger kenmerken

Iemand met Asperger heeft vaak een vrij beperkt aantal interesses ten opzichte van iemand zonder Asperger. De interesses die hij of zij heeft, worden vaak echter heel erg intens beleefd. De persoon kan volledig opgaan in de hobby of interesse, tot het niveau waar omstanders er hun vraagtekens bij zetten. De hobby’s of interesses zijn ook erg belangrijk voor de persoon en worden vaak hoger gesteld dan bepaalde zaken die belangrijker zouden moeten zijn, zoals werk of sociale relaties. De bovenmatige inzet voor een hobby of interesse zien we vaak ook terug in het werk van iemand met Asperger. Mensen met Asperger zijn vaak zeer harde werkers.

Overige kenmerken – Asperger kenmerken

Naast de bovenstaande drie duidelijke kenmerken zijn er nog diverse kleinere kenmerken bekend bij mensen met Asperger. Niet zelden wil iemand met het syndroom van Asperger een hoge mate van orde en structuur in zijn leven. Afwijking hiervan kan zorgen voor onrust of paniek. Ook op motorisch gebied zijn er soms afwijkingen. Zo kan de manier van lopen wat afwijken van normaal of kunnen bepaalde motorische vaardigheden vertraagd zijn.

Sommige personen met het syndroom van Asperger hebben te maken met extra gevoelige zintuigen. Overgevoeligheid voor tast, licht of geluid komt regelmatig voor. Ook in het geheugen kunnen afwijkingen zitten. Vaak is het lange termijn geheugen zeer gedetailleerd, in tegenstelling tot dat van een persoon zonder Asperger.

Tenslotte lijken mensen met het syndroom van Asperger en verhoogde kans te hebben op verschillende stoornissen, zoals angststoornissen, depressies en bepaalde psychologische aandoeningen zoals het syndroom van Gilles de la Tourette.

AspergerAsperger kenmerken Asperger volwassenenAsperger relatieAsperger erfelijk