Syndroom.info

Asperger relatie

AspergerAsperger kenmerken Asperger volwassenenAsperger relatieAsperger erfelijk

Velen zien het syndroom van Asperger als een vrij lichte vorm van autisme. Asperger valt inderdaad onder de autistische stoornissen, en mensen met Asperger redden zich vaak prima, maar lopen wel degelijk tegen problemen op. Iemand met Asperger heeft niet zelden problemen met het lezen van een gesprek. De toon van een gesprek kan niet goed worden begrepen en het begrijpen van emoties van anderen is vaak ook lastig. Voor oppervlakkige vriendschappen of relatie hoeft dit geen problemen op te leveren. Wanneer er liefdesrelaties ontstaan en diepere gesprekken en gevoelens nodig zijn, kan dit soms wel problemen opleveren.

Inleven en emoties in relatie – Asperger relatie

Een persoon met Asperger heeft zoals gezegd vaak moeite met het lezen van gesprekken en begrijpen van emoties. In een liefdesrelatie is het belangrijk elkaar erg goed te kennen en te begrijpen. Vanzelfsprekend is dit dan ook lastig voor iemand die Asperger heeft. Voor de partner is het lastig wanneer hij of zij het gevoel krijgt niet begrepen te worden. Niet zelden lopen relaties dan ook kapot door de aanwezigheid van Asperger. Het is in een relatie met iemand met Asperger belangrijk het veel te bespreken. Iemand met Asperger begrijpt niet altijd direct de toon of emotie van iemand, maar is niet dom. Door goed te praten over eventuele tekortkomingen, kunnen veel problemen voorkomen worden.

Met wat sturing en hulp zal ook iemand met Asperger een goede relatie kunnen onderhouden. Mensen met Asperger zijn vaak erg letterlijk in hun woorden en hebben moeite met figuurlijk spreken. Daarom is het voor hen belangrijk erg duidelijk te zijn met hoe iets voelt en wat er wel of niet goed gaat. Alleen dan kan iemand met Asperger snel en goed begrijpen wat er aan de hand is. Overigens leert de ervaring dat mensen met Asperger hoe ouder ze worden steeds beter om kunnen gaan met hun beperkingen dankzij hun andere kwaliteiten. Geduld en communicatie is het devies.

AspergerAsperger kenmerken Asperger volwassenenAsperger relatieAsperger erfelijk