Syndroom.info

Asperger

1. Overzicht Asperger

Het syndroom van Asperger, ook wel bekend als het Aspergersyndroom, is een ontwikkelingsstoornis vernoemd naar de Oostenrijkse arts Hans Asperger.

Mensen met het syndroom van Asperger hebben te maken met beperkingen in de sociale interacties en een beperkt aantal interesses. Vaak worden deze interesses erg intens beleefd.

Het syndroom van Asperger is een autistische stoornis, maar verschilt van de klassieke autistische stoornissen in het feit dat personen met Asperger geen achterstand hebben in de talenontwikkeling.

Ook gaan mensen met Asperger niet minder dan gemiddeld sociaal contact aan, wat vaak wel het geval is bij klassieke autistische stoornissen. Bekijk een overzicht van de kenmerken van het syndroom van Asperger bij Asperger kenmerken.

1.1 Kenmerken van Asperger

Het syndroom van Asperger hoort onder de categorie autistische stoornissen, maar wijkt in een aantal gevallen wel af van de klassieke types autisme. In veel gevallen wordt de definitieve diagnose Asperger pas op volwassen leeftijd gesteld.

Dit komt, omdat de meeste mensen met Asperger zich tot op zekere hoogte net zo ontwikkelen als mensen zonder Asperger. Pas wanneer we gaan letten op specifieke kenmerken beginnen de verschillen duidelijk te worden.

In veel gevallen wordt de definitieve diagnose Asperger pas op volwassen leeftijd gesteld.

Sociale intuïtie en emotie bij Asperger

Het is voor mensen met Asperger lastig om bij sociaal contact de toon van een gesprek aan te voelen. De intuïtie die mensen zonder Asperger hebben bij sociaal contact, ontbreekt grotendeels bij mensen met Asperger. Hierdoor is het voor hen lastig tussen de regels te lezen.

Mensen met Asperger nemen dingen die worden gezegd vrij letterlijk en hebben moeite om een figuurlijke zin te begrijpen of zelf te gebruiken. Zeker bij het opbouwen van sterkere sociale relaties kan dit problematisch zijn. Personen met Asperger zijn vaak beperkt in hun sociale vaardigheden, waardoor anderen zich niet begrepen kunnen voelen in gesprekken.

Ook het inleven in de emoties van anderen kan voor iemand met Asperger erg lastig zijn. Vrij oppervlakkige emoties als pijn, angst en spanning voelen zij net als mensen zonder Asperger.

Moeilijker zijn de ingewikkelde emoties als liefde en verdriet. Deze emoties zijn vaak niet geheel logisch of rationeel. Gevoel speelt bij deze emoties een grote rol. Lees meer over kenmerken van Asperger bij het kopje Asperger kenmerken.

Mensen met Asperger hebben hier vaak een stuk minder goed grip op en doorzien minder makkelijk de emotie van een ander of zichzelf. Ook in relaties kan dit voor problemen zorgen. Lees daarover bij Asperger relatie.

Intelligentie en dagelijks leven

In tegenstelling tot bij de meeste andere autistische stoornissen, kunnen mensen met Asperger door hun vaak vrij hoge intelligentie hun beperkingen vaak goed maskeren.

Hoewel spreken in figuurlijke zin lastig is, zijn mensen met Asperger niet zelden zeer sterk in het spreken in letterlijke zin. Ook het omgaan met complexe emoties leert iemand met Asperger steeds beter. Zeker op latere leeftijd lukt het mensen met Asperger daardoor zich te redden in lastige sociale situaties. Toch zal het voor hen altijd lastig blijven.

1.2 Asperger volwassenen

Het syndroom van Asperger komt relatief veel voor, maar wordt vaak pas op late leeftijd als dusdanig herkend. Regelmatig komt het voor dat de diagnose Asperger pas wordt gesteld op volwassen leeftijd.

Een belangrijke reden hiervoor is, dat veel mensen met Asperger zich voor een groot deel normaal ontwikkelen. Pas wanneer er wordt gelet op details vallen de verschillen op met mensen zonder Asperger.

In algemene zin kan worden gezegd dat volwassenen met Asperger zich goed staande houden in de huidige samenleving. Mede dankzij hun vaak bovengemiddelde intelligentie kan een volwassene met Asperger zich redden. Toch komen volwassenen met Asperger ook regelmatige problemen tegen in het dagelijks leven. Lees verder op Asperger volwassen.

1.3 Asperger en relaties

Het hebben van een liefdesrelatie met een persoon met het syndroom van Asperger, kan soms erg lastig zijn. Oppervlakkig kan iemand met Asperger de aantrekkingskracht hebben van iedere andere persoon.

Intelligentie, vriendelijkheid, attent zijn, betrouwbaar, rustig, het zijn eigenschappen die veel mensen met Asperger hebben. Problemen ontstaan vaak wanneer de relatie naar een volgend stadium gaat.

De emotie van liefde is een erg ingewikkelde. Voor mensen zonder Asperger kan liefde soms al moeilijk te begrijpen zijn. Voor mensen met Asperger is de emotie liefde nog veel ingewikkelder en soms erg lastig om mee om te gaan. In liefde zit vaak geen logica zoals die wel zit in veel andere emoties en dagelijks gebeurtenissen.

Voor mensen met Asperger is de emotie liefde nog veel ingewikkelder en soms erg lastig om mee om te gaan.

Dit is problematisch voor veel mensen met het syndroom van Asperger. Lees hier verder over op Asperger relatie.

1.4 Asperger erfelijk

Het syndroom van Asperger is een erg complex syndroom. Nog altijd weten we niet precies wat het syndroom veroorzaakt. Wel weten we dat mensen met het syndroom van Asperger dit al vanaf de geboorte hebben.

Ook is de kans op Asperger groter als er andere gevallen van Asperger aanwezig zijn in de directe familie. Dit wijst erop dat Asperger genetisch bepaald is. Nog altijd is er echter geen specifiek gen gevonden die wordt geassocieerd met Asperger.

Er wordt gedacht dat Asperger waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een combinatie aan genetische afwijkingen. Lees verder over de erfelijkheid van Asperger op Asperger erfelijk.

2. Kenmerken van Asperger

Intense interesses

Iemand met Asperger heeft vaak een vrij beperkt aantal interesses ten opzichte van iemand zonder Asperger. De interesses die hij of zij heeft, worden vaak echter heel erg intens beleefd. De persoon kan volledig opgaan in de hobby of interesse, tot het niveau waar omstanders er hun vraagtekens bij zetten.

De hobby’s of interesses zijn ook erg belangrijk voor de persoon en worden vaak hoger gesteld dan bepaalde zaken die belangrijker zouden moeten zijn, zoals werk of sociale relaties. De bovenmatige inzet voor een hobby of interesse zien we vaak ook terug in het werk van iemand met Asperger. Mensen met Asperger zijn vaak zeer harde werkers.

Overige kenmerken

Naast de bovenstaande drie duidelijke kenmerken zijn er nog diverse kleinere kenmerken bekend bij mensen met Asperger. Niet zelden wil iemand met het syndroom van Asperger een hoge mate van orde en structuur in zijn leven. Afwijking hiervan kan zorgen voor onrust of paniek.

Ook op motorisch gebied zijn er soms afwijkingen. Zo kan de manier van lopen wat afwijken van normaal of kunnen bepaalde motorische vaardigheden vertraagd zijn.

Sommige personen met het syndroom van Asperger hebben te maken met extra gevoelige zintuigen. Overgevoeligheid voor tast, licht of geluid komt regelmatig voor. Ook in het geheugen kunnen afwijkingen zitten. Vaak is het lange termijn geheugen zeer gedetailleerd, in tegenstelling tot dat van een persoon zonder Asperger.

Tenslotte lijken mensen met het syndroom van Asperger en verhoogde kans te hebben op verschillende stoornissen, zoals angststoornissen, depressies en bepaalde psychologische aandoeningen zoals het syndroom van Gilles de la Tourette.

Sommige personen met het syndroom van Asperger hebben te maken met extra gevoelige zintuigen.

3. Asperger bij volwassenen

Het syndroom van Asperger is een aandoening waar over het algemeen goed mee geleefd kan worden. Niet zelden wordt de definitieve diagnose Asperger zelfs pas op volwassen leeftijd gesteld.

Mensen met het syndroom van Asperger hebben een aantal duidelijke beperkingen, zeker in sociaal opzicht. Toch leren volwassenen met Asperger hier vaak behoorlijk goed mee omgaan tijdens het leven.

Asperger als volwassene

Volwassenen met Asperger kunnen hun beperkingen vaak inmiddels behoorlijk goed maskeren met bepaalde andere kwaliteiten, zoals hun vaak hoge intelligentie. Toch blijft sociaal contact vaak wat lastig.

De toon van een gesprek wordt soms niet goed aangevoeld, en intense (liefdes)relaties zijn vaak erg moeilijk. Omdat emotie niet goed wordt begrepen of doorzien bij anderen, kan iemand met Asperger koud of niet-inlevend overkomen. De persoon met Asperger wil het wel begrijpen, maar heeft er moeite mee. Dit kan ook problemen veroorzaken bij bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken.

Een studie of zelfstandig werk afronden gaat prima, maar in combinatie met sociaal contact kan het lastig worden. Voor mensen met Asperger kan het soms verstandig zijn voor een beroep te kiezen waarbij hun beperkingen niet een te grote invloed gaan hebben op de uitvoering van het werk.

Het is voor mensen met Asperger belangrijk duidelijk te zijn in uitleg en meningen en ook vrij letterlijk te zijn, ook al kan dit aanvoelen alsof je te direct en hard bent.

Voor mensen met Asperger kan het soms verstandig zijn voor een beroep te kiezen waarbij hun beperkingen niet een te grote invloed gaan hebben op de uitvoering van het werk.

Interesses bij Asperger

Een bekend kenmerk van Asperger is dat mensen met de aandoening vaak zeer intens opgaan in interesses. Het lijkt er soms op dat dit bij kinderen met Asperger meer wordt geaccepteerd dan bij volwassenen. Een volwassene met Asperger en een fanatieke hobby wordt eerder als gek gezien.

Het is belangrijk deze hobby’s of interesses niet te willen afpakken. Ze horen bij de persoon en zijn belangrijk in zijn of haar leven.

Bekijk voor een overzicht van andere kenmerken van bij Asperger kenmerken.

4. Asperger en relatie

Velen zien het syndroom van Asperger als een vrij lichte vorm van autisme. Asperger valt inderdaad onder de autistische stoornissen, en mensen met Asperger redden zich vaak prima, maar lopen wel degelijk tegen problemen op.

Iemand met Asperger heeft niet zelden problemen met het lezen van een gesprek. De toon van een gesprek kan niet goed worden begrepen en het begrijpen van emoties van anderen is vaak ook lastig. Voor oppervlakkige vriendschappen of relatie hoeft dit geen problemen op te leveren. Wanneer er liefdesrelaties ontstaan en diepere gesprekken en gevoelens nodig zijn, kan dit soms wel problemen opleveren.

Inleven en emoties in relatie

Een persoon met Asperger heeft zoals gezegd vaak moeite met het lezen van gesprekken en begrijpen van emoties. In een liefdesrelatie is het belangrijk elkaar erg goed te kennen en te begrijpen.

Vanzelfsprekend is dit dan ook lastig voor iemand die Asperger heeft. Voor de partner is het lastig wanneer hij of zij het gevoel krijgt niet begrepen te worden. Niet zelden lopen relaties dan ook kapot door de aanwezigheid van Asperger. Het is in een relatie met iemand met Asperger belangrijk het veel te bespreken.

Iemand met Asperger begrijpt niet altijd direct de toon of emotie van iemand, maar is niet dom. Door goed te praten over eventuele tekortkomingen, kunnen veel problemen voorkomen worden.

Met wat sturing en hulp zal ook iemand met Asperger een goede relatie kunnen onderhouden. Mensen met Asperger zijn vaak erg letterlijk in hun woorden en hebben moeite met figuurlijk spreken. Daarom is het voor hen belangrijk erg duidelijk te zijn met hoe iets voelt en wat er wel of niet goed gaat. Alleen dan kan iemand met Asperger snel en goed begrijpen wat er aan de hand is.

Overigens leert de ervaring dat mensen met Asperger hoe ouder ze worden steeds beter om kunnen gaan met hun beperkingen dankzij hun andere kwaliteiten. Geduld en communicatie is het devies.

5. Asperger en erfelijkheid

Nog altijd is niet geheel duidelijk waardoor het syndroom van Asperger wordt veroorzaakt. De verwachting is dat het syndroom een genetische basis heeft en dus (deels) erfelijk is.

Mensen met Asperger worden ermee geboren, en lopen het niet pas op latere leeftijd op. Ook is er een grotere kans op een kind met Asperger als er al gevallen van Asperger bekend zijn in de directe familie. Hier wordt de theorie rond een mogelijk erfelijke basis van Asperger besproken.

Houd in gedachten dat veel van deze informatie gebaseerd is op theorieën en aanwijzingen en er vooralsnog geen onomstotelijk bewijs bestaat dat Asperger (volledig) erfelijk is.

Aanwijzingen erfelijkheid Asperger

Ondanks dat er nog weinig bekend is over de precieze oorzaak van Asperger, is de algemene gedachte dat Asperger genetisch vast ligt. Dit betekent dus dat in het DNA foutjes zitten, die zorgen voor Asperger. Dit wordt ondersteund door het feit dat wanneer één van de ouders Asperger heeft, de kans groter is op een kind met Asperger. Dit wijst op een overerfing van de genetische fout.

Ondanks dat er nog weinig bekend is over de precieze oorzaak van Asperger, is de algemene gedachte dat Asperger genetisch vast ligt.

Toch is in 43% van de gevallen van Asperger er geen familielid bekend met Asperger. Hieruit blijkt hoe complex Asperger is. Waarschijnlijk zorgt een combinatie van genetische factoren voor de aandoening, en niet slechts één genetische factor. Er bestaat een goede mogelijkheid dat mensen ook drager kunnen zijn van enkele risicofactoren, maar zelf geen Asperger hebben.

Asperger: complex

Asperger syndroom

Twee gezonde X chromosomen en een Asperger X chromosoom.

Het syndroom van Asperger is erg complex. Er zijn verschillende gradaties van Asperger. Sommigen hebben een vrij heftige vorm, anderen juist een lichtere. Mede omdat het een psychologische aandoening is, kan er niet zwart-wit gekeken worden naar het syndroom.

Het is bij Asperger meer dan “je hebt het of je hebt het niet”. Doordat de ernst van Asperger verschilt, wordt er gedacht dat er meerdere oorzaken samen voor Asperger zorgen en ook de ernst ervan bepalen.

Voorbeeld: er zijn bijvoorbeeld vijf afwijkingen in het DNA die samen voor Asperger kunnen zorgen. Mensen met een lichte vorm hebben er maar drie, mensen met een zwaardere vorm van Asperger alle vijf.

Heb je bijvoorbeeld maar één of twee afwijkingen, dan heb je de aandoening niet, of slechts lichte symptomen. In andere aandoeningen is deze vorm van erfelijkheid al aangetoond. De mogelijkheid bestaat dat dit ook het geval is bij het syndroom van Asperger.

Zie ook de afbeelding: één of twee losse afwijkingen zorgen niet voor Asperger, de drie tezamen wel. Let op: dit is slechts een voorbeeld van het principe zoals het wordt voorgesteld op dit moment. Het is niet bekend of dit daadwerkelijk het mechanisme is. Lees hier meer over de ernstigheid van het syndroom.

Asperger: een erg complex syndroom

Dit maakt het syndroom erg complex en lastig te begrijpen. Wanneer slechts één afwijking al zorgt voor een aandoening, is deze factor met onderzoek relatief simpel te ontdekken. In het geval van Asperger zijn het waarschijnlijk meerdere factoren die samen zorgen voor Asperger.

Het is een stuk lastiger deze afzonderlijke factoren te ontdekken, omdat deze op zichzelf een niet heel duidelijk effect hebben op het wel of niet hebben van Asperger. Hierdoor gaat het onderzoek naar Asperger relatief langzaam. Lees hier meer over de verschillende kenmerken en de verschillen tussen personen in ernst.