Syndroom.info

Behandeling aids

AidsAids symptomenAids oorzaakBehandeling aidsBesmetting hiv voorkomen

Helaas is AIDS 30 jaar na ontdekking nog niet te genezen. Wel zijn we met de huidige kennis zo ver, dat met de juist behandeling de infectie sterk geremd kan worden. Hierdoor kan, zeker bij vroege ontdekking, de levensduur aanzienlijk verlengd worden en de levenskwaliteit verbeterd worden. Medicijnen die worden voorgeschreven bij een HIV-infectie zijn er altijd op gericht het virus te remmen. Er worden altijd meerdere HIV-remmers tegelijkertijd voorgeschreven. Deze therapie van meerdere medicijnen tegelijk wordt HAART genoemd: Highly Active AntiRetroviral Therapy. Een nadeel van de HAART medicijnen zijn de vrij zware bijwerkingen.

Medicijnen tegen HIV – Behandeling AIDS

Tegenwoordig zijn er inmiddels veel HIV-remmers ontwikkeld. Deze worden voorgeschreven in een cocktail voor een optimale werking. Deze therapie van een medicijncocktail wordt HAART genoemd. Medicijnen genezen niet, maar remmen progressie naar aids en verkleinen de kans op overlijden. Een nadeel aan de HIV-remmers zijn de vrij zware bijwerkingen die kunnen optreden. In de meeste landen wordt behandeling daarom pas gestart wanneer het aantal T-helpercellen onder een bepaald niveau gedaald is. Boven deze waarde wegen de voordelen van behandeling niet op tegen de nadelen die bijwerkingen kunnen veroorzaken. In de praktijk wordt de diagnose HIV-infectie overigens vaak pas gesteld nadat het aantal T-helpercellen onder deze waarde is gezakt.

Bijwerkingen van HIV-remmers zijn onder andere diarree, verlies van onderhuids vet (waaronder het goede vet), diabetes, een disbalans van verschillende vetten in het lichaam en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Verloop HIV-besmetting/aids – Behandeling AIDS

hiv-infectie-verloop-aidsEen HIV-besmetting zal uiteindelijk leiden tot de dood. Dit proces is echter zeer langzaam. Zelfs zonder behandeling kan het jaren duren voor het aidsstadium wordt bereikt, waarna de dood volgt. Op de afbeelding hiernaast (klik voor groter) is het gemiddelde verloop van de ziekte te zien zonder behandeling. De infectie begint met een korte piek van het virus (rood). In deze fase krijgen de meeste patiënten last van een kortstondige, hevige griep. Hierna treedt een lange periode op zonder symptomen: de klinisch latente periode. Deze kan 2 tot meer dan 10 jaar duren. Hierna begint het virus zich actief te vermeerderen en het immuunsysteem plat te leggen. De blauwe lijn geeft de hoeveelheid aanwezige witte bloedcellen aan, die langzaam afneemt. In eerste instantie zijn de symptomen vergelijkbaar met de griepverschijnselen net na de infectie. Later treden opportunistische infecties op. Wanneer deze optreden zit de patiënt in het aidsstadium.

Met een goede behandeling die op tijd is gestart kan vooral de a-symptotische periode verlengd worden. Wanneer de patiënt eenmaal in het aidsstadium zit is de behandeling minder effectief.

AidsAids symptomenAids oorzaakBehandeling aidsBesmetting hiv voorkomen


tags

Syndroom - Aids - Fibromyalgie - Behandeling - Symptomen - Aandoening - Down - Tourette- Tietze - Hiv - Pijn - Syndromen - Behandelen - Kenmerken - Spierreuma - Vitamine B12 - Reuma - Asperger - Cushing - Autisme - Fibromyalgie test