Syndroom.info

Gilles de la Tourette erfelijk

Gilles de la TouretteKenmerkenBehandelingOorzaakErfelijk

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de oorzaak van Gilles de la Tourette. Wel is duidelijk dat erfelijkheid een erg grote rol speelt bij het syndroom. Uit onderzoek is gebleken dat genetische factoren in een grote meerderheid een rol spelen. Een ouder met Gilles de la Tourette heeft daarnaast ongeveer 50% kans dat zijn of haar kind ook Tourette heeft. Specifieke genen voor het syndroom zijn echter nog niet geïdentificeerd.

Erfelijkheid en Gilles de la Tourette

Opvallend is dat familieleden met Tourette en met een overeenkomendDNA-profiel niet altijd in dezelfde mate last hebben van Gilles de la Tourette. Ook zijn er familieleden die hetzelfde DNA-profiel hebben, maar helemaal geen symptomen hebben. Dit wijst erop dat meerdere factoren een rol spelen bij het ontstaan van het syndroom, waaronder niet-erfelijke factoren. Naar alle waarschijnlijkheid spelen in ieder geval meerdere genen een rol bij het ziektebeeld. Dit zou ook de grote verschillen in ernst tussen verschillende personen kunnen verklaren.

Verschillen in expressie van genen en Tourette

Genen kunnen in meer of mindere mate actief zijn in het lichaam. De activiteit van een gen noemen we ook wel de expressie van een gen. Er zijn aanwijzingen dat verschillen tussen verschillende personen met Tourette ontstaan door verschillen in de expressie van hun genen. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat een ernstigere vorm van Tourette ontstaat wanneer een bepaald gen actiever of juist minder actief is dan normaal.

Onderzoek naar erfelijkheid Gilles de la Tourette

Er is nog erg veel onderzoek nodig om te achterhalen welke genen direct betrokken zijn bij het syndroom van Gilles de la Tourette. Dit onderzoek is erg complex, juist omdat er waarschijnlijk meerdere genen betrokken zijn bij het ontstaan. Dit maakt het lastig om een specifiek gen te vinden voor Tourette. Een individueel gen heeft namelijk te weinig invloed op het totale ziektebeeld om makkelijk herkend te worden.

Gilles de la TouretteKenmerkenBehandelingOorzaakErfelijk


tags

Syndroom - Aids - Fibromyalgie - Behandeling - Symptomen - Aandoening - Down - Tourette- Tietze - Hiv - Pijn - Syndromen - Behandelen - Kenmerken - Spierreuma - Vitamine B12 - Reuma - Asperger - Cushing - Autisme - Fibromyalgie test