Syndroom.info

Gilles de la Tourette kenmerken

Gilles de la TouretteKenmerkenBehandelingOorzaakErfelijk

Het syndroom van Gilles de la Tourette wordt gekenmerkt door motorische, vocale tics en in mindere mate cognitieve tics. Onder motorische tics verstaan we onbeheersbare bewegingen, zoals extreem knipperen of overmatig slikken. Vocale tics zijn geluiden die onbeheerst worden gemaakt. Vocale tics kunnen ook woorden of zelfs zijn die ongewild worden uitgesproken. De eerste kenmerken van Gilles de la Tourette openbaren zich meestal tussen het vierde en elfde levensjaar. Over het algemeen zijn de kenmerken het duidelijkst aanwezig gedurende de puberteit.

Motorische tics

Iemand met Gilles de la Tourette heeft minimaal twee motorische tics. Een motorische tic is een tic waarbij een beweging wordt gemaakt. Deze tic kan overal in het lichaam zitten. Klassieke motorische tics zijn knipperen, het wegdraaien van de ogen en het trekken van een grimas. Het trekken van een grimas wordt ook wel gezien als een samengestelde tic. Bij een samengestelde tic zijn meerdere spiergroepen betrokken.

Vocale tics

Bij Gilles de la Tourette is er minimaal één vocale tic aanwezig. Dit is het ongewild maken van een geluid of uitspreken van een woord of zin. Een groot misverstand is dat iedereen met Gilles de la Tourette dwangmatig scheldt. Dit noemen we coprolalie en komt bij slechts 10% tot 20% van de gevallen van Tourette voor. Typische vocale tics zijn het schrapen van de keel en snuiven met de neus. Bij ernstigere gevallen wordt er ongecontroleerd een woord of zelfs een zin uitgesproken. Ook het herhalen van de eigen woorden of woorden van een ander kan een vocale tic zijn.

Cognitieve tics

Minder voorkomend zijn de cognitieve tics. Dit zijn gedachten met een dwangmatig karakter die zich telkens opdringen. Een typische cognitieve tic is de drang voelen om woorden te verzinnen met een bepaalde letter. Cognitieve tics hebben overeenkomsten met andere aandoeningen, zoals OCD (dwangneurose).

Niet zelden heeft iemand met Tourette ook last van andere psychische aandoeningen, zoals OCD, ADHD of een autistische aandoening.

Gilles de la TouretteKenmerkenBehandelingOorzaakErfelijk