Syndroom.info

KISS syndroom

1. Overzicht KISS syndroom

Het KISS syndroom is een syndroom dat wordt gekenmerkt door een scheefstand van de nekwervels met verschillende gevolgen. KISS staat voor het Duitse Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie-Störung.

Dit betekent dat door een scheefstand in de nek, er een verstoring is van de symmetrie van de nek. Het KISS syndroom is controversieel. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor zowel het bestaan van het syndroom, als de werkzaamheid van de therapie ervoor.

De symptomen lopen per geval erg uiteen en zijn moeilijk meetbaar, wat het lastig maakt het KISS syndroom te beschrijven.

1.1 KISS syndroom baby

Het KISS syndroom komt voor bij baby’s en kinderen. Bij kinderen noemen we het syndroom het KIDD syndroom. Er wordt geschat dat ongeveer 10% van alle baby’s een zekere vorm van het KISS syndroom is.

Omdat het echter een moeilijk aan te tonen aandoening is, bestaat er weinig zekerheid over dit percentage. Hoe baby’s het syndroom oplopen is onbekend. Gedacht wordt dat de houding in de baarmoeder en wijze van geboorte uitmaakt.

Een zware geboorte zou de kans op het KISS syndroom vergroten. Lees hierover verder onder het kopje KISS syndroom baby.

Er wordt geschat dat ongeveer 10% van alle baby’s een zekere vorm van het KISS syndroom is.

1.2 KISS syndroom symptomen

Het KISS syndroom wordt gekenmerkt door een hoop uiteenlopende symptomen. Onder andere slaapproblemen, veel huilen (meer dan 1 uur per dag) en een assymmetrie in de motorische kenmerken zijn veel beschreven symptomen bij het KISS syndroom.

Assymetrie in motorische kenmerken wil zeggen dat er bijvoorbeeld altijd op één zij wordt geslapen of bewegingen van armen of benen ongelijk zijn. Bekijk een overzicht van alle symptomen van het syndroom bij KISS syndroom symptomen.

1.3 KISS syndroom reflux

Vaak wordt gezien dat baby’s naast het KISS syndroom ook last hebben van (verborgen) reflux. Reflux is het teruglopen van voedsel vanuit de maag naar de mond. Soms wordt dit uitgespuwd, soms komt het niet verder dan de keel of wordt het weer ingeslikt (verborgen reflux).

Het lijkt erop dat het KISS syndroom zorgt voor een verhoogde kans op reflux bij de baby. Waarom dit het geval is, is nog niet geheel bekend. Gedacht wordt dat dit aan de houding van de baby ligt, die bij KISS baby’s afwijkt van de houding van baby’s zonder KISS. Lees hier verder over bij KISS syndroom reflux.

1.4 KISS syndroom oorzaak

De algemene aanname is dat het KISS syndroom wordt veroorzaakt door een scheefstand van de nekwervels. Hier is echter nog altijd geen wetenschappelijk bewijs voor, wat het erg lastig maakt het KISS syndroom aan te tonen.

Wat deze scheefstand zou veroorzaken is ook nog altijd niet duidelijk. Gedacht wordt dat dit bij de geboorte kan ontstaan door de hoge druk die op het lichaam van de baby komt te staan.

Lees verder over de oorzaak in de paragraaf KISS syndroom oorzaak.

 

2. KISS syndroom baby

Het KISS syndroom komt voor bij baby’s en kinderen. Bij kinderen gebruiken we echter de naam KIDD syndroom. Er wordt geschat dat tot wel 10% van alle baby’s een zekere vorm van het KISS syndroom heeft.

Het is echter lastig om tot betrouwbare cijfers te komen, omdat de diagnose KISS niet goed gesteld kan worden. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het syndroom en de symptomen zijn slecht meetbaar.

2.1 KISS bij baby’s behandelen

Het KISS syndroom lijkt redelijk goed te behandelen met therapie. In de meeste gevallen zijn een aantal bezoeken aan de osteopaat of manueel therapeut voldoende voor een significante vooruitgang.

De manueel therapeut zal proberen met impulsen de wervelstand en spieren te manipuleren. Het resultaat zou moeten zijn dat de baby een verbeterde houding heeft en niet langer last ondervindt van de stand.

Ook voor deze therapie ontbreekt wetenschappelijk bewijs. Bespreek eventuele behandeling bij een manueel therapeut altijd met een arts, alvorende de behandeling te starten.

2.2 KISS syndroom na babytijd

Het KISS syndroom, of symptomen hiervan, kunnen ook in de kindertijd blijven bestaan. Meestal spreken we dan inmiddels van het KIDD syndroom.

Dit staat voor Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie. In principe is het KIDD syndroom vrijwel hetzelfde als het KISS syndroom. Bij kinderen kan behandeling ook worden voortgezet.

De symptomen die een kind met KISS/KIDD heeft, wordt wel eens vergeleken met die van kinderen met een autistische stoornis.

 

3. KISS syndroom symptomen

Het KISS syndroom kan tal van symptomen veroorzaken, waarvan sommige ernstigere gevolgen hebben dan andere. Doordat uiteenlopende symptomen kunnen ontstaan, wordt het KISS syndroom niet altijd herkend.

De symptomen zijn goed te behandelen door een manuele therapeut. Op latere leeftijd hoeven er dan ook geen klachten meer te zijn.

Het KISS syndroom kan gekenmerkt worden door de volgende symptomen:

– scheve stand van de nek, hoofd en/of romp
– overmatig strekken van de rug
– niet graag op de buik liggen
– slechte eetlust
– slaapproblemen
– slechte zuig- en slikreflex
– veel huilen (meer dan één uur per dag)
– prikkelbaar, bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden
– al vroeg willen staan (vanaf 7 maanden)
– matige spraakontwikkeling
– koude handen en voeten

Sommige symptomen veranderen naar met het kind ouder wordt. Bij kinderen spreken we ook wel van het KIDD syndroom.

Typische kenmerken van het KIDD syndroom zijn:

– slechte houding
– hoofdpijn
– evenwichtsproblemen door houding
– concentratieproblemen
– slaapproblemen
– de neiging om op de tenen te lopen
– stemmingswisselingen
– onrustig

Let erop dat niet alle symptomen hoeven voor te komen om van het KISS syndroom te kunnen spreken. Ook de ernst van de symptomen kan sterk verschillen per persoon.

 

4. KISS syndroom reflux

Baby’s met het KISS syndroom hebben vaak last van een matige zuig- en slikreflex. Dit kan verschillende gevolgen hebben. Een veelvoorkomend gevolg is dat de baby te maken krijgt met reflux.

Dit wil zeggen, dat eten vanuit de maag terugloopt naar de mond. De mate waarin dit gebeurt kan sterk verschillen per baby. Soms loopt het eten terug tot in de keel, soms tot in de mond.

Het kan gebeuren dat de baby door de reflux moet overgeven, maar de maaginhoud kan ook weer worden ingeslikt. Wanneer de maaginhoud weer wordt ingeslikt, spreken we ook wel van verborgen reflux, omdat de reflux niet direct opvalt.

4.1 Gevolgen reflux

Reflux komt ook regelmatig voor bij baby’s zonder het KISS syndroom. Hoewel het vervelend is voor de baby, is het niet direct schadelijk. Wel kan het maagzuur dat meekomt op den duur de slokdarm beschadigen.

Dit kan leiden tot irritaties en ontstekingen. Over het algemeen wordt de reflux echter op tijd opgemerkt en met succes behandeld. Bezoek altijd een arts wanneer u vermoed dat de baby te vaak te maken krijgt met reflux.

4.2 Verborgen reflux herkennen

Reflux bij het KISS syndroom is regelmatig verborgen. Dit wil zeggen dat de baby niet overgeeft wanneer de maaginhoud terugloopt naar de mond, maar wordt ingeslikt. Omdat de baby niet overgeeft, kan het lastig zijn om reflux te herkennen. Enkele kenmerken kunnen helpen bij de herkenning.

Vaak is de baby onrustig als gevolg van de reflux. Dit kan zich uiten in huilbuien, maar ook in prikkelbaarheid. Ook wordt de tong in veel gevallen vaker dan normaal uitgestoken. De adem van de baby kan gaan stinken als gevolg van de reflux. Soms kan misselijkheid worden waargenomen bij de baby.

Vaak is de baby onrustig als gevolg van de reflux.

Let goed op de manier van slikken van de baby. Soms is goed te zien dat de baby niet zomaar slikt, maar iets probeert door te slikken, zoals bij verborgen reflux het geval is.

 

5. KISS syndroom oorzaak

Het KISS syndroom is nog erg controversieel. Er is nog niet veel bekend over de oorzaak van het syndroom. Ook is het nog slecht aan te tonen met tests en onderzoek.

Over het algemeen wordt de diagnose gesteld op basis van de symptomen. Vaak wordt er zelfs helemaal geen diagnose gesteld, omdat artsen over het algemeen het KISS syndroom niet erkennen.

5.1 Mogelijke oorzaak KISS syndroom

Een veel genoemde oorzaak voor het KISS syndroom is verdrukking bij de geboorte. Tijdens de geboorte komt het lichaam van de baby onder hoge druk te staan.

Mogelijk kan dit leiden tot een (kleine) scheefstand van de wervels in de nek. Hiervoor bestaat echter nog geen eenduidig bewijs.

Een andere mogelijkheid is een scheefstand die al ontstaat in de baarmoeder. Een slechte houding van de baby zou hieraan ten grondslag liggen.

Tenslotte wordt ook een scheve groei vaak genoemd als mogelijke oorzaak voor het KISS syndroom. Door een snelle groei zou de nek (tijdelijk) scheef kunnen staan. Dit zou met therapie of vanzelf weer gecorrigeerd worden. Ook hier bestaat nog niet voldoende voor om met zekerheid te kunnen zeggen dat dit een oorzaak is voor het syndroom.

5.2 Risicofactoren KISS syndroom

Sommige factoren zouden invloed kunnen hebben op het ontstaan van het KISS syndroom. Een uitgezakte navelstreng en een laag geboortegewicht lijken te leiden tot een verhoogd risico op het KISS syndroom.

Ook een prenataal trauma (bijvoorbeeld een harde klap op de buik van de moeder) zou kunnen leiden tot het KISS syndroom. Wederom bestaat voor deze risicofactoren nog weinig wetenschappelijk bewijs, het gaat hier om vermoedens.