Syndroom.info

Nefrotisch syndroom symptomen

Nefrotisch syndroomSymptomenKindBehandelingDieet

Het belangrijkste kenmerk van het nefrotisch syndroom is het verlies van eiwitten via de urine proteïnurie. Als gevolg van dit verlies ontstaan er een aantal symptomen met verschillende gevolgen voor de gezondheid. Niet iedereen met het nefrotisch syndroom krijgt alle hieronder genoemde symptomen en niet altijd in de zelfde mate en ernst.

Symptomen nefrotisch syndroom

Proteïnurie oftewel verlies van eiwitten via de urine, is het kenmerk waardoor alle andere symptomen van het nefrotisch syndroom ontstaan.
Deze symptomen zijn:
Hypo-albuminemie betekent het hebben van een laag eiwitgehalte in het bloed. Dit is een logisch direct gevolg van de te grote uitscheiding van eiwitten door de nieren. Hypo-albuminemie zorgt op zijn beurt weer voor meer symptomen.
Afwijkingen vetgehalte: Als gevolg van het lage eiwitgehalte in het bloed stijgt naar verhouding automatisch het vetgehalte in het bloed. In de prakrijk blijkt echter dat er daarnaast ook nog eens extra vet wordt aangemaakt en minder vet wordt afgebroken. Een hoog vetgehalte in het bloed is schadelijk. De bloedvaten kunnen onder andere sneller dichtslibben, wat leidt tot trombose. Een onderdeel van dit verhoogde vetgehalte is dat ook het cholesterolgehalte te hoog is (hypercholesterolemie).
Trombose: Zoals genoemd neemt de kans op trombose toe bij het nefrotisch syndroom. Bloedcellen activeren sneller de stolling, wat ernstige gevolgen kan hebben. Plotselinge grootschalige bloedstolling kan levensbedreigend zijn.
Oedeem oftewel het vasthouden van vocht vindt vooral plaats in de voeten en oogleden, maar kan in latere stadia ook in de benen en zelfs door het gehele lichaam plaatsvinden. Ook rond de longen kan er vocht worden vastgehouden, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen. Oedeem is het meest zichtbare symptoom van het nefrotisch syndroom en voor patiënten ook vaak de eerste aanleiding om een arts te bezoeken.
Minder (veel) plassen: Als het gevolg van vocht vasthouden wordt er minder geplast en ook minder vaak.
Schuimende urine: De urine kan gaan schuimen door het hoge eiwitgehalte.

Niet iedereen met het nefrotisch syndroom heeft al deze symptomen even duidelijk of even ernstig. Daarnaast kunnen er als gevolg van deze symptomen nog andere verschijnselen optreden.

Nefrotisch syndroomSymptomenKindBehandelingDieet


tags

Syndroom - Aids - Fibromyalgie - Behandeling - Symptomen - Aandoening - Down - Tourette- Tietze - Hiv - Pijn - Syndromen - Behandelen - Kenmerken - Spierreuma - Vitamine B12 - Reuma - Asperger - Cushing - Autisme - Fibromyalgie test