Syndroom.info

Syndroom.info nieuws

Het opvoeden van een kind met downsyndroom

Het opvoeden van een kind met downsyndroom
november 23
05:49 2016

Wanneer je een kind hebt met het syndroom van down, dan is de opvoeding hiervan lang niet altijd gemakkelijk. Er zijn zaken waar je op moet letten en de verzorging kan voor veel extra druk in het gezin zorgen. Hoe kun je een kind met downsyndroom het beste opvoeden? Deze vraag wordt beantwoord in dit artikel over het opvoeden van kinderen met een downsyndroom.

Over het syndroom van down

Het syndroom van down is een aandoening die aangeboren is. Kinderen die geboren worden met het downsyndroom, hebben een verstandelijke beperking. Ook kunnen ze lichamelijke afwijkingen hebben. Een kind met het syndroom van down ontwikkelt zich doorgaans minder snel dan leeftijdsgenoten. Hoe ernstig dit is, zal per persoon verschillend zijn.

Hoe voed je een kind met het downsyndroom op?

Voor de meeste ouders komt het als een schok als ze erachter komen dat ze een kind hebben met het downsyndroom. De eerste en meest belangrijke stap is dat je liefde toont. Het is heel erg belangrijk om van je kind te houden zoals het is, en dit ook laat zien. Laat je niet afschrikken door het downsyndroom, want deze afwijking betekent niet dat het geen liefdevolle en fantastische kinderen zijn. Daarnaast is het van groot belang om geduld te hebben. Realiseer je dat de ontwikkeling van een kind met het syndroom van down langzamer gaat en dat dus niet alles even vanzelfsprekend is. Probeer ook altijd goed te communiceren, zodat je weet waar je kind misschien mee zit.

Driftbuien bij het syndroom van Down

Houd er rekening mee dat een kind met het syndroom vaker driftbuien kan hebben. De ontwikkeling gaat een stuk minder snel. Zo leren sommige kinderen pas op hun tweede of derde te spreken. Voor die tijd kan het erg frustrerend zijn voor ze als ze zich niet op de juiste manier kunnen uiten en dit kan resulteren tot enorme driftbuien. Om dit te voorkomen kan gebruik worden gemaakt van gebaren, bijvoorbeeld voor eten, slapen of andere zaken die belangrijk zijn. Hiermee kan het kind makkelijker duidelijk maken wat het nou eigenlijk wil. Dit betekent overigens niet dat je alle driftbuien hiermee voorkomen worden, maar het kan een groot verschil zijn.

Hulp bij opvoeding

Er zijn tegenwoordig steeds meer instanties en leerprogramma’s die hulp bieden bij de opvoeding van het kind met het downsyndroom. Omdat er veel meer bekend is over het syndroom, kan er ook veel meer informatie gegeven worden en heb jij als ouder veel meer handvatten. Er zijn meerdere organisaties waar deze hulp geboden wordt. Het is zelfs mogelijk om training te krijgen bij het Dolfinarium. De meeste kinderen met het downsyndroom kunnen hier veel van leren, omdat dolfijnen alleen trucjes doen als je goed communiceert.

Zoek zelf ook hulp

Behalve hulp vragen bij de opvoeding, kan het erg helpen als je ook psychologische ondersteuning krijgt. Regelmatig met iemand praten over de gebeurtenissen in huis rondom het kind met het downsyndroom en de problemen, kan ervoor zorgen dat je je hart kunt luchten. Zo voorkom je dat je alle frustraties opeens uit richting je kind. Zorg dus ook goed voor jezelf en niet alleen je kind!

Sinds 1988 is de Stichting Downsyndroom (SDS) opgericht met het doel om de informatievoorziening over het downsyndroom te verbeteren. Naast de uitstekende website geeft de stichting voorlichting aan ouders en verzorgers en kan daarom een uitstekende informatiebron zijn indien u meer informatie wilt over het syndroom van Down. Daarnaast bestaan er ook tal andere website die veel informatie over het downsyndroom kunnen bieden.

Gerelateerde artikelen