Syndroom.info

Syndroom.info nieuws

Psychedelica als medicijn

april 23
15:07 2018

Wanneer traditionele medicatie niet aanslaat of te weinig effect toont bij de behandeling van een medische aandoening kiezen steeds meer Nederlanders voor een alternatieve, maar in veel gevallen effectieve methode.

We hebben het over de inzet van psychedelische middelen.

Wat zijn psychedelica precies?

Psychedelische middelen, ook wel bekend als psychedelica, zijn bepaalde substanties die bij inname een sterke invloed kunnen uitoefenen op de perceptie van de wereld, en ook op die van pijn. Hierdoor kunnen ze een goede oplossing bieden bij de behandeling van veel uiteenlopende, met name psychische aandoeningen.

Bij welke aandoeningen kunnen psychedelica helpen?

Er is nog veel onderzoek te doen naar psychedelische middelen en de werking ervan bij diverse aandoeningen. Dit komt mede doordat veel middelen onder de Opium-wet vallen of vielen, waardoor de mate waarin onderzoek kon worden verricht beperkt was. Zo waren veel middelen simpelweg verboden waardoor ook onderzoek belemmerd werd.

Nu steeds meer en meer psychedelische middelen van de Opium-lijst worden verwijderd zien we dat er sterke aanwijzingen zijn dat bepaalde substanties positieve effecten hebben bij diverse behandelingen.

Depressies

Mensen die kampen met langdurige depressies of niet meer reageren op normale medicijnen lijken positief te reageren op het middel ketamine.

Dit is een psychedelische substantie die delen van het lichaam kan verdoven, maar ook een blijvend positief effect kan hebben op de gemoedstoestand.

Angstvermindering

Ook is aangetoond dat psychedelica kunnen helpen bij diverse angststoornissen.

Zo is gebleken dat patiënten die lijden aan een terminale ziekte vaak kampen met een angst om te overlijden. Een zeer begrijpelijke angst uiteraard, die verminderd kan worden door het gebruik van LSD.

Ook personen die kampen met PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) kunnen door het gebruik van LSD veelal weer beter functioneren.

Dit zijn uiteraard zeer hoopvolle bevindingen die hoop bieden voor de toekomst. Desondanks is er nog veel werk en onderzoek te verrichten naar hoe psychedelische middelen kunnen worden ingezet bij meer medische aandoeningen en dient er een breder draagvlak te worden gecreëerd voor de inzet van deze behandelmethode. De toekomst zal moeten uitwijzen in welke mate de medische wereld zich opent voor psychedelica.

Gerelateerde artikelen