Syndroom.info

SIADH

1. Overzicht SIADH

SIADH is een syndroom waarbij teveel vocht wordt vastgehouden als gevolg van een te grote afgifte van het hormoon ADH. SIADH staat voor syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, oftewel het syndroom waarbij teveel antidiuretisch hormoon (ADH) wordt afgegeven.

Door de te grote hoeveelheid ADH wordt er veel vocht vastgehouden, maar wordt er ondertussen geen extra zouten vastgehouden in het bloed. Hierdoor daalt de concentratie van zouten in het bloed (met name de natriumconcentratie).

Dit levert gevaren op:

De natriumconcentratie in het bloed is normaal gesproken erg stabiel. Afwijkingen in de zoutconcentraties kunnen leiden tot klachten. Dit is dan ook vaak het geval bij SIADH. SIADH is over het algemeen niet ernstig, maar kan wel vervelende klachten veroorzaken.

1.1 SIADH OORZAAK

SIADH wordt veroorzaakt door een te grote afgifte van het hormoon ADH. ADH wordt afgegeven door de hypofyse, een kliertje dat hangt onder de hersenen (in de afbeelding aangegeven met oranje). De overmatige afgifte kan komen door verschillende oorzaken.

Het kan gaan om een fout in de hypofyse zelf, maar ook door een tumor elders in het lichaam die ADH produceert.

Ook een hersenvliesontsteking kan SIADH veroorzaken. Bekijk een overzicht van de mogelijke oorzaken van SIADH bij het kopje SIADH oorzaak

1.2 SIADH SYMPTOMEN

Niet altijd leidt SIADH tot problemen. Pas bij vrij ernstige gevallen van SIADH treden symptomen op. Typische symptomen bij SIADH zijn vermoeidheid, braken, misselijkheid en prikkelbaarheid. Het lastige aan deze symptomen is dat ze voorkomen bij tal van aandoeningen, waardoor SIADH niet altijd als dusdanig herkend wordt door artsen.

In zeer ernstige gevallen kan SIADH zelfs leiden tot een coma. Bekijk bij SIADH symptomen een overzicht van alle mogelijke symptomen van SIADH.

1.3 SIADH DIAGNOSE

Wanneer er symptomen optreden als gevolg van SIADH volgt een lichamelijk onderzoek. Uit bloed- en urineonderzoek kan blijken dat er sprake is van SIADH. In zowel het bloed als de urine wordt er gekeken naar de zoutconcentraties. Bij SIADH zijn deze lager dan normaal in het bloed en hoger dan normaal in de urine.

Eventueel kan ook worden gekeken naar de ADH-concentratie in het bloed. Deze is over het algemeen hoger dan normaal bij SIADH. Lees meer over het stellen van de diagnose bij SIADH diagnose.

1.4 SIADH BEHANDELING

De behandeling van SIADH is erop gericht de zoutconcentraties in het bloed weer op een normaal niveau te brengen. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling van SIADH is waterrestrictie.

Dit houdt in dat de patiënt niet teveel vocht per dag binnen mag krijgen.

Waar mogelijk wordt ook de oorzaak van het syndroom aangepakt. Omdat de oorzaak kan verschillen, kan ook de behandeling verschillen per patiënt. Lees alles over de behandeling bij SIADH behandeling.

siadh oorzaak

De oorzaak bij SIADH ligt in de hypofyse, een kliertje onder de hersenen.

2. SIADH oorzaak

SIADH kan verschillende oorzaken hebben. Het vaste kenmerk is dat er teveel ADH in het bloed terecht komt. ADH is een hormoon dat in de nieren zorgt voor het vasthouden van vocht. Tegelijkertijd wordt er geen extra natrium vastgehouden door het lichaam. Hierdoor ontstaat een te lage natriumconcentratie in het bloed.

Een andere veelvoorkomende oorzaak van SIADH is een zieke hypothalamus.

In veel gevallen ligt de oorzaak bij een zieke hypothalamus (onderdeel hersenen dat samenwerkt met de hypofyse), de hypofyse zelf, of bij hartfalen.

Andere mogelijke oorzaken zijn onder andere hersenvliesontsteking (meningitis), hersenontsteking (encephalitis) en hersentumoren.

2.1 SIADH OORZAAK – HARTFALEN EN PROBLEMEN HYPOTHALAMUS

We spreken van hartfalen wanneer wanneer de pompfunctie van het hart (ernstig) verminderd is. Hierdoor daalt de bloeddruk. Dit gaat het lichaam tegen door extra vocht vast te houden in de nieren. De bloeddruk stijgt hierdoor weliswaar, maar de natriumconcentraties in het bloed dalen. Hierdoor kan er SIADH ontstaan.

Er zijn ook andere mogelijke oorzaken van SIADH:

Een andere veelvoorkomende oorzaak van SIADH is een ziekte hypothalamus. De hypothalamus is het onderdeel van de hersenen dat ADH produceert. Vanuit de hypothalamus gaat ADH naar de hypofyse, die het vervolgens gedoseerd afgeeft aan het bloed. Wanneer de hypothalamus ziek is, kan er iets misgaan bij de ADH-productie.

Het gevolg is bijvoorbeeld een te grote ADH-afgifte en dus SIADH.

2.2 ANDERE OORZAKEN SIADH

SIADH kan nog vele andere oorzaken hebben. Zowel een hersenvliesontsteking als een hersenontsteking kan leiden tot SIADH. Ook kan een hersentumor leiden tot een te grote ADH-productie en daarmee SIADH. Soms zit er een tumor in de hypofyse of hypothalamus, maar ook andere hersentumoren kunnen leiden tot SIADH.

In sommige gevallen ontstaat SIADH als symptoom van longkanker, met name de zogenaamde kleincellige vorm van longkanker.

Deze tumoren produceren dan zelf ADH. In tegenstelling tot de ADH-productie in de hypothalamus gaat dit ongecontroleerd en wordt het hormoon ook ongecontroleerd afgegeven aan het bloed. Dit leidt vervolgens tot SIADH.

Ook sommige infecties kunnen leiden tot SIADH. Met name een hersen- en longabsces en soms ook een longontsteking kan leiden SIADH veroorzaken. In sommige gevallen ontstaat SIADH als symptoom van longkanker, met name de zogenaamde kleincellige vorm van longkanker.

Tenslotte kunnen enkele medicijnen SIADH veroorzaken als bijwerking.

Vanzelfsprekend hangt de behandeling deels af van de oorzaak van SIADH. Lees hierover bij het kopje behandeling SIADH.

symptomen siadh

SIADH heeft diverse symptomen, waarvan de meeste echter niet ernstig zijn.

3. Symptomen SIADH

Niet altijd treden er bij SIADH symptomen op. Bij een relatief groot deel verloopt het syndroom asymptomatisch. Pas wanneer de natriumconcentraties ernstig zijn gedaald of erg snel dalen, kunnen er symptomen optreden. Deze symptomen kunnen variëren van vrij onschuldig tot ernstig.

3.1 EERSTE SYMPTOMEN SIADH

De meest voorkomende symptomen bij SIADH zijn vermoeidheid, misselijkheid, braken, prikkelbaarheid, en (ernstige) verwardheid. De eetlust is meestal verminderd, terwijl de persoon vaak juist dorstiger wordt.

Dit laatste is met name gevaarlijk, omdat meer drinken kan leiden tot een nog lagere natriumconcentratie in het bloed.

In zeer ernstige gevallen van SIADH kunnen er epileptische aanvallen optreden

De symptomen kunnen verergeren bij een verdere daling van de natriumconcentratie. Verder kunnen er spraak- en spierproblemen optreden. Zo kunnen de spieren zeer doen, ongecontroleerd gaan bewegen, trillen en kan de coördinatie achteruit gaan.

3.2 ERNSTIGE SYMPTOMEN SIADH

In zeer ernstige gevallen van SIADH kunnen er epileptische aanvallen optreden. Ook kan de persoon in een coma terecht komen. Dit komt niet vaak voor, omdat er meestal al een arts is geraadpleegd in een eerder stadium van het syndroom.

siadh diagnose

Met verschillende tests, waaronder een urinetest, kan SIADH aangetoond worden.

4. SIADH diagnose

De diagnose voor SIADH wordt gesteld op basis van bloed- en urineonderzoek. Dit wordt meestal uitgevoerd op basis van de klachten die iemand ondervind. SIADH veroorzaakt niet altijd klachten. Soms wordt het syndroom dan ook bij toeval ontdekt tijdens een bloed- en/of urineonderzoek.

In het bloed en de urine wordt gekeken naar de zoutgehaltes. Daarnaast wordt ook gekeken naar de ADH-concentratie in het bloed.

4.1 BLOED- EN URINEONDERZOEK

Bloed- en urineonderzoek vormt de basis voor de diagnose van SIADH. In het bloed wordt gekeken naar met name het natriumgehalte. Hoewel de concentratie van meerdere zouten in het bloed te laag is, wordt met name natrium getroffen. In het bloed is de natriumconcentratie lager dan normaal.

De combinatie van een lage natriumconcentratie in het bloed en een hoge natriumconcentratie in de urine wijst op SIADH.

Ook in de urine wordt gekeken naar de natriumconcentratie. Bij SIADH wordt er veel vocht onttrokken aan de urine. Tegelijkertijd wordt uitgescheiden natrium niet teruggehaald naar het bloed. Hierdoor is de natriumconcentratie in de urine erg hoog.

De combinatie van een lage natriumconcentratie in het bloed en een hoge natriumconcentratie in de urine wijst op SIADH. SIADH wordt vervolgens bevestigd door ook de concentratie van ADH in het bloed te meten. Deze is bij SIADH hoger dan normaal.

4.2 OORZAAK SIADH ACHTERHALEN

Wanneer duidelijk is dat er sprake is van SIADH, moet de oorzaak achterhaald worden voor de juiste behandeling. Hier is vaak een uitgebreid lichamelijk onderzoek voor nodig, waarbij onder andere naar de hersenen en het hart wordt gekeken. Ook wordt bekeken of de patiënt medicijnen gebruikt die SIADH zouden kunnen veroorzaken.

De uiteindelijke behandeling hangt dan ook grotendeels samen met de gevonden oorzaak van het syndroom.

 

siadh behandeling medicijnen

Diuretica worden regelmatig voorgeschreven bij SIADH (niet op afbeelding).

5. SIADH behandeling

De behandeling van SIADH hangt deels af van de oorzaak van het syndroom. Op de lange termijn wordt ernaar gestreefd de oorzaak zelf te behandelen, in plaats van de symptomen. Omdat dit vaak niet gemakkelijk is, moeten ook de symptomen in eerste instantie aangepakt worden.

5.1 VOCHTRESTRICTIE

Erg belangrijk bij de behandeling van SIADH is vochtrestrictie. Dit betekent dat iemand met SIADH maar een beperkte hoeveelheid vocht per dag in mag nemen. Hierdoor wordt de hoeveelheid vocht in het lichaam verminderd en stijgt de natriumconcentratie in het bloed enigszins.

Hoewel vochtrestrictie effectief is, kan het erg onprettig zijn voor de patiënt. SIADH gaat regelmatig gepaard met een gevoel van dorst. Vochtrestrictie maakt dit erger.

Het heeft bij SIADH geen zin om extra zout in te nemen. Het gevolg van extra zout in het lichaam is dat de nieren nog meer vocht gaan vasthouden. Dit zou de toestand kunnen verergeren.

5.2 NATRIUMINFUUS

In sommige gevallen wordt er toch voor gekozen extra zout toe te dienen. Dit is meestal in ernstige gevallen waarbij sprake is van epileptische aanvallen of een coma. Natrium wordt via een infuus direct in het bloed toegediend. Meestal krijgt de patiënt daarnaast diuretica.

Wat zijn diuretica?

Dit zijn vochtafdrijvende medicijnen: ze zorgen ervoor dat de nieren meer vocht uitscheiden. Ze worden bij diverse aandoeningen voorgeschreven, waaronder SIADH.

5.3 BEHANDELEN OORZAAK SIADH

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van SIADH is het achterhalen en aanpakken van de oorzaak. Wanneer de ziekte bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een hersentumor, wordt er waar mogelijk geopereerd om deze tumor te verwijderen.

Wanneer het syndroom wordt veroorzaakt door medicijnen wordt er gekeken naar alternatieven voor deze medicijnen.

5.3 MEDICIJNEN

Er zijn nog niet voldoende geschikte medicijnen die de werking van ADH in SIADH tegengaan. Het onderzoek naar deze medicijnen is wel in een redelijk vergevorderd stadium.