Syndroom.info

Spierreuma

1. Overzicht spierreuma

Spierreuma, ook wel polymalgia rheumatica genoemd, is een syndroom dat wordt gekenmerkt door spierpijn en stijfheid in de nek, schouders en heupen. Het syndroom komt uitsluitend voor bij personen boven de 50 jaar oud. Ongeveer twee keer zoveel vrouwen als mannen krijgen te maken met het ziektebeeld.

Spierreuma is een zogenaamde auto-immuunziekte. Dit betekent het volgende:

Het eigen immuunsysteem lichaamseigen weefsels aanvalt. In de meeste gevallen verdwijnt spierreuma binnen twee á drie jaar weer. Behandeling met corticosteroïden kan de klachten verminderen.

1.1 SYMPTOMEN SPIERREUMA

Spierreuma wordt gekenmerkt door spierpijn en stijfheid in de spieren van de nek, schouders en heupen. Deze pijn kan doortrekken naar de bovenarmen en bovenbenen. Karakteristiek is dat de pijn altijd in beide kanten van het lichaam voorkomt. Dit wil zeggen dat de pijn bijvoorbeeld zowel in de rechterarm als linkerbeen voorkomt.

De ernst van de pijn verschilt per persoon en vaak ook per periode. Meestal dooft de pijn bij spierreuma in de loop van twee á drie jaar langzaam uit, maar het verloop kan ook minder geleidelijk zijn. Lees bij spierreuma symptomen alles over de symptomen die kunnen optreden bij spierreuma.

1.2 ACUTE SPIERREUMA

In veel gevallen ontstaat spierreuma sluipend: de spierpijn en stijfheid wordt langzaam steeds erger. Soms is er echter sprake van acute spierreuma. Bij acute spierreuma kan de spierpijn van de één op de andere dag ontstaan en direct vrij hevig zijn. Vaak wordt acute spierreuma in eerste instantie verward met simpelweg een stijve nek door bijvoorbeeld een verkeerde slaap- of zithouding.

De pijn verdwijnt bij spierreuma echter niet binnen enkele dagen, zoals wel vaak het geval is bij ‘normale’ spierpijn.

Het verloop is in principe hetzelfde als niet-acute spierreuma. Over de oorzaak is weinig bekend. Mogelijk heeft acute spierreuma een andere oorzaak dan spierreuma die geleidelijk ontstaat. Lees verder bij het kopje acute spierreuma.

1.3 SPIERREUMA BEHANDELING

Spierreuma wordt vrijwel altijd behandeld met prednison. Prednison is een zogenaamd corticosteroïd. Dit is een type medicijn dat ontstekingsreacties tegengaat. Spierreuma wordt vrij effectief bestreden met prednison, hoewel het medicijn niet genezend werkt. Ook kan prednison enkele bijwerkingen veroorzaken, zoals dikker worden en botontkalking.

Botontkalking kan tot op zekere hoogte worden tegengegaan met een goed dieet dat rijk is aan calcium en vitamine D. De prednisonbehandeling neemt in veel gevallen meer dan een jaar in beslag. Lees hier verder over bij het kopje spierreuma behandeling.

1.4 SPIERREUMA EN VOEDING

De dagelijkse voeding lijkt een (beperkte) invloed te hebben op spierreuma. Sommige mensen zeggen minder last van spierreuma te hebben dankzij bepaalde voeding. Andere voeding zou de toestand juist kunnen verergeren. Vooralsnog is er geen wetenschappelijk bewijs voor een directe invloed van het type voeding op spierreuma.

Goede voeding is altijd belangrijk om zo goed mogelijk om te gaan met het syndroom.

Het spreekt echter voor zich dat het belangrijk is om gezond te eten om de gezondheid te ondersteunen. Bij een slechte gezondheid kunnen de klachten van spierreuma heftiger ervaren worden. Goede voeding is daarom altijd belangrijk om zo goed mogelijk om te gaan met het syndroom. Lees meer over gezond eten en spierreuma op de pagina spierreuma en voeding.

spierreuma symptomen

Spierreuma is een syndroom waarbij de spieren in het gehele lichaam pijn doen.

2. Spierreuma symptomen

Het meest prominente symptoom van spierreuma is spierpijn en stijfheid in de nek, schouders en heupen. Deze pijn en stijfheid kan doortrekken naar de bovenbenen en bovenarmen.

Na een nacht van stil liggen zijn de spieren extra stijf en daardoor pijnlijk.

De spierpijn en stijfheid kan verschillen van matig tot hevig. Ook het moment van de dag heeft invloed op de hevigheid van de pijn.

2.1 SPIERPIJN EN STIJFHEID

Spierpijn en stijfheid in de nek, schouders en heupen zijn de duidelijkste symptomen van spierreuma. Wanneer het syndroom voor het eerst optreedt kan de spierpijn vrij plotseling ontstaan. Er wordt dan ook wel eens gesproken van acute spierreuma. De spierpijn en stijfheid is na het ontwaken meestal het hevigst.

Na een nacht van stil liggen zijn de spieren extra stijf en daardoor pijnlijk. De pijn kan daarnaast toenemen bij (te) zware inspanning van de betreffende spieren.

2.2 ANDERE SYMPTOMEN SPIERREUMA

Naast spierpijn en stijfheid, wordt spierreuma ook gekenmerkt door vermoeidheid, algehele malaise en lichte koorts. Deze symptomen kunnen gepaard gaan met een gebrek aan eetlust en gewichtsverlies. In enkele gevallen kunnen er gewrichtsontstekingen ontstaan. Ook gaat het syndroom soms gepaard met arteriitis temporalis. Dit is een ontsteking van een bloedvat in de slaap. Dit kan leiden tot hoofdpijn en een versterking van het algeheel zieke gevoel.

De behandeling van spierreuma is gericht op het verminderen van de symptomen.

acute spierreuma pijn

Acute spierreuma is een heftige vorm van spierreuma die zeer plotseling ontstaat.

 

3. Acute spierreuma

In veel gevallen ontstaat spierreuma sluimerend: de spierpijn en stijfheid wordt langzaam steeds heftiger. In sommige gevallen ontstaat spierreuma juist acuut: van de één op de andere dag kan de pijn vrij hevig zijn. Het verloop van beide vormen van spierreuma is gelijk. Over de oorzaak is niet veel bekend, maar het mag niet uitgesloten worden dat acute spierreuma een andere oorzaak heeft dan niet-acute spierreuma.

Het enige verschil tussen acute en niet-acute spierreuma zit in het plotselinge ontstaan van de acute vorm.

Het eerste verloop van de twee vormen van spierreuma is opvallend verschillend, hoewel de periode na het ontstaan wel gelijk verloopt.

3.1 HERKENNEN ACUTE SPIERREUMA

Acute spierreuma treedt plotseling op. Bij het ontwaken kan er sprake zijn van een hevige spierpijn en stijfheid die er de avond van ten voren niet was. Uiteraard moet dit niet verward worden met spierpijn of stijfheid die soms ontstaat als gevolg van een verkeerde slaaphouding of op de tocht zitten/liggen. De spierpijn en stijfheid zal zich, net als bij niet-acute spierreuma, vooral concentreren rond de nek, schouders en heupen.

In tegenstelling tot een ‘normale’ stijve nek of stijve spieren, verdwijnt de pijn bij acute spierreuma niet zo maar. Behandeling is nodig om de pijn te verminderen. Net als bij de meer voorkomende, niet-acute vorm van spierreuma, kan het enkele jaren duren voordat de symptomen volledig zijn verdwenen.

Wel moet altijd worden uitgesloten dat de pijn een andere oorzaak heeft. Acute pijn zou bijvoorbeeld ook veroorzaakt kunnen worden door een beknelde zenuw.

3.2 VERLOOP ACUTE SPIERREUMA

In principe is het verloop van acute spierreuma niet anders dan dat van niet-acute spierreuma. Ook zijn de klachten bij de acute vorm niet per definitie heviger dan die van de niet-acute vorm, hoewel het begin van het syndroom als heftiger ervaren kan worden bij de acute vorm. Het enige verschil tussen acute en niet-acute spierreuma zit in het plotselinge ontstaan van de acute vorm. Acute spierreuma houdt ongeveer twee á drie jaar aan. In latere fases van het leven kan het syndroom terugkeren. Dit gebeurt bij ongeveer 50% van de patiënten.

Acute spierreuma wordt behandeld met prednison en eventueel pijnstilling. Lees hier meer over op de pagina spierreuma behandeling.

3.3 OORZAAK ACUTE SPIERREUMA

Vooralsnog lijkt het er niet op dat de acute vorm van spierreuma een andere oorzaak heeft dan de niet-acute vorm van spierreuma. Tegelijkertijd is het verschil in ontstaan erg opvallend, gezien de niet-acute vorm juist vrij langzaam en sluimerend begint. Mogelijk spelen ook genetische factoren een rol bij het ontstaan.

Het punt van genetische factoren is echter ingewikkeld.

Over genetische factoren is nog weinig bekend en helaas wordt er slechts weinig wetenschappelijk onderzoek besteedt aan spierreuma. Soms wordt ook beweerd dat voeding een invloed heeft op het ontstaan van spierreuma. Dit is hoogst onwaarschijnlijk, hoewel het dieet mogelijk wel invloed kan hebben op de hevigheid van symptomen.

 

spierreuma behandeling acute

De behandeling van spierreuma is lastig, omdat er geen direct medicijnen zijn die de oorzaak kunnen aanpakken.

4. Behandeling spierreuma

De diagnose voor spierreuma wordt gesteld op basis van de klachten, lichamelijk onderzoek en een zogenaamde bloedbezinkingstest. Ook is een voorwaarde dat de persoon tenminste 50 jaar oud is. Het syndroom komt in de praktijk namelijk vrijwel nooit voor bij mensen jonger dan 50. Is de diagnose eenmaal gesteld, dan kan er worden gestart met de behandeling.

Spierreuma kan niet genezen worden met medicijnen. Wel kunnen medicijnen de symptomen verminderen. Behandeling is dus met name ondersteunend. Bij de meeste patiënten verdwijnt spierreuma na twee á drie jaar.

Prednison vermindert de klachten, maar bestrijdt de oorzaak van spierreuma niet.

Wel keert het syndroom in 50% van de gevallen na enige tijd weer terug.

4.1 PREDNISON EN SPIERREUMA

Het belangrijkste medicijn voor de behandeling van spierreuma is prednison. Prednison is een zogenaamde corticosteroïde. Corticosteroïden zijn medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken en hierdoor ontstekingen remmen. Bij spierreuma valt het eigen immuunsysteem de spieren aan. Daarom is prednison bij spierreuma erg effectief. De klachten worden minder en de ontstekingsreactie wordt geremd. Tegelijkertijd is prednison niet een genezend medicijn.

Prednison vermindert de klachten, maar bestrijdt de oorzaak van spierreuma niet. Het medicijn moet in veel gevallen tenminste een jaar lang gebruikt worden. Na een jaar zijn de klachten meestal verminderd.

Helaas kan prednison ook bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

 • botontkalking
 • verdunning van de huid
 • verminderde wondgenezing
 • gezwollen gezicht
 • gewichtstoename
 • rode huid

Botontkalking kan zoveel mogelijk tegengegaan worden met een goed dieet. Dit houdt onder meer in dat er voldoende calcium en vitamine D aanwezig moet zijn. De botontkalking kan dan tot op zekere hoogte geremd worden, hoewel enige vorm van botontkalking niet voorkomen kan worden.

De bijwerkingen van prednison verdwijnen in de meeste gevallen wanneer er gestopt wordt met de inname van het medicijn.

4.2 AANVULLENDE BEHANDELING SPIERREUMA

De pijn die optreedt bij spierreuma kan wordt tegengegaan met pijnstilling. Met name pijnstillers uit de NSAID-familie zijn hiervoor geschikt. NSAID staat voor Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs, wat betekent dat de pijnstillers niet tot de steroïden behoren (zoals prednison), maar wel ontstekingen tegengaan. Deze medicijnen gaan ontstekingsreacties tegen, maar bieden ook pijnstilling. Voorbeelden van NSAID-pijnstillers zijn ibuprofen en diclofenac.

Fysiotherapie kan de stijfheid en spierpijn tegengaan. Gedoseerde beweging voorkomt stijfheid en versterkt de doorbloeding van de spieren. Afhankelijk van de specifieke klachten kunnen bepaalde oefeningen worden aangeleerd, die de pijn en stijfheid redelijk tot goed kunnen behandelen. Er bestaan vermoedens dat ook de voeding invloed heeft op het verloop van spierreuma.

Hiervoor is echter nog geen wetenschappelijk bewijs. Buiten kijf staat dat gezond eten de gezondheid ondersteunt. Lees hier verder over op de pagina spierreuma en voeding.

fruit-gezond-eten5. Spierreuma en voeding

Sommige mensen met spierreuma lijken baat te hebben bij het eten van bepaalde etenswaren.Vooralsnog is er echter geen wetenschappelijk bewijs voor een directe invloed van bepaalde types eten op spierreuma. Toch is het aan te raden een gezond dieet te volgen bij spierreuma. Door in de basis gezond te leven, ontstaan er in elk geval geen extra klachten als gevolg van een ongezonde levensstijl.

Met een uitgebalanceerd dieet wordt het lichaam optimaal ondersteund bij het omgaan met spierreuma en andere syndromen.

5.1 GEZONDE VOEDING IS BELANGRIJK

Door gezond te eten blijft het lichaam in goede conditie ondanks de spierreuma. Gezond eten wil zeggen dat u alle benodigde voedingsstoffen in de juiste mate binnenkrijgt, maar ook dat u zoveel mogelijk afblijft van ongezonde voeding. Natuurlijk is het geen probleem om zo nu en dan een vette hap te halen, maar maak hier niet een gewoonte van.

Eén keer per week patat eten als avondeten lijkt wellicht weinig, maar betekent toch dat u minimaal 4 á 5 avonden per maand slecht eet.

Gezond eten bij spierreuma houdt onder meer het volgende in:

 • Eet dagelijks twee stuks fruit
 • Eet dagelijks tenminste 2 ons groente
 • Drink voldoende, zorg dat u tenminste twee liter vocht per dag binnenkrijgt
 • Matig met alcohol
 • Eet niet te vaak voeding met verzadigde vetten
 • Drink niet iedere dag (zoete) frisdrank
 • Eet één á twee keer per week vis, dat vol zit met goede vetzuren

Een belangrijk punt hierbij is dat uw voeding bij spierreuma zo gevarieerd mogelijk is. Variatie in voeding zorgt ervoor dat u alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt, ook de stoffen die maar in erg kleine hoeveelheden belangrijk zijn.

Hoewel overmatig alcoholgebruik wordt afgeraden bij spierreuma, blijkt uit Amerikaans onderzoek waaraan 946 mensen deelnamen, dat laag en matig alcoholgebruik juist zorgt voor een geringer aantal symptomen. Hierbij moet worden aangetekend dat het hier een enkel onderzoek betreft en de resultaten niet herhaaldelijk zijn getoetst. Verregaande conclusies mogen dan ook niet worden verbonden aan dit enkele onderzoek.

5.2 VITAMINE D EN SPIERREUMA

Bij een complete afwezigheid van zuivelproducten in de voeding, is de kans op een calciumtekort groot. Met name bij het gebruik van prednison, zoals bij spierreuma, kan dit vervelende gevolgen hebben. De opname van calcium wordt vergroot door vitamine D. Vitamine D helpt bovendien bij het opslaan van calcium in de botten, wat belangrijk is in het geval van botontkalking.

Vitamine D is dus erg bijzonder voor ons:

Vitamine D wordt in de huid gevormd onder invloed van zonlicht. Bij mensen met een lichte huidskleur gebeurt dit iets meer dan bij mensen met een donkere huidskleur. Verder zit vitamine D onder andere in de volgende voeding:

 • vette vis (haring, zalm)
 • margarine
 • roomboter
 • vet vlees
 • volle zuivelproducten

De hoeveelheid vitamine D in deze voedingsmiddelen is echter vrij beperkt. Regelmatig buitenkomen is in de meeste gevallen voldoende om geen tekort aan vitamine D te krijgen. Door vitamine D-pillen in te nemen weet je zeker dat niet een tekort aan vitamine D hebt. Syndroom.info beveelt de vitamine D-pillen van Nutrivian aan.

Neem eventueel voedingssupplementen met vitaminen en mineralen als ondersteuning van het dagelijkse dieet.

5.3 VOEDING EN SPIERREUMA BIJ PREDNISONGEBRUIK

Spierreuma wordt meestal behandeld met prednison. Prednison is een ontstekingsremmer die de klachten van spierreuma aanzienlijk kan verminderen. Het medicijn kan echter ook bijwerkingen veroorzaken. Prednison heeft op onder andere de botten een negatieve invloed. Deze worden dunner na langdurig prednisongebruik. Zorg dat er voldoende calcium in uw dagelijkse dieet zit om de botten zo goed mogelijk te ondersteunen. Calcium zit onder andere in:

 • melk
 • melkproducten (zoals yoghurt, vla en kaas)
 • noten
 • peulvruchten