Syndroom.info

Syndroom van West symptomen

Syndroom van WestSymptomenOorzaakBehandelingPrognose

Het syndroom van West wordt gekenmerkt door korte krampen, ook wel salaamkrampen genoemd. Een kramp duurt ongeveer een seconde, waardoor een kramp lijkt op een schrikreactie. Meestal komen de krampen voor in de vorm van een aanval. Tijdens een aanval treden er meerdere krampen achter elkaar op.

Herkennen van krampen

Het belangrijkste symptoom van het syndroom van West is het optreden van krampen. Bij een kramp worden de armen, benen en het hoofd kort gebogen. In sommige gevallen worden de armen en benen juist gestrekt. Soms trekt ook de romp samen. Vrijwel altijd wordt een kramp gevolg door nog enkele krampen. Met name vlak na het ontwaken en voor het slapen gaan treden aanvallen op. Aanvallen zijn zeldzamer tijdens de slaap.

Ontwikkeling en krampen

Zolang de aanvallen optreden, stopt de ontwikkeling van het kind. Er is met name sprake van een stagnatie van de verstandelijke ontwikkeling, maar ook de lichamelijke ontwikkeling blijft achter. Dit wil zeggen dat er een achterstand ontstaat op leeftijdsgenootjes. Het kind krijgt te maken met leerproblemen en de intelligentie ontwikkelt zich niet verder. Met gerichte behandeling kan de ontwikkeling doorgaan, maar slechts 14% van alle patiënten heeft een normale verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Andere symptomen

De krampen en stagnatie van de ontwikkeling zijn typische symptomen van het syndroom van West, maar veel patiënten krijgen ook te maken met andere symptomen. Meestal wordt het syndroom van West veroorzaakt door andere aandoeningen. Deze aandoeningen hebben elk hun eigen symptomen en kunnen sterk in ernst verschillen.

Syndroom van WestSymptomenOorzaakBehandelingPrognose


tags

Syndroom - Aids - Fibromyalgie - Behandeling - Symptomen - Aandoening - Down - Tourette- Tietze - Hiv - Pijn - Syndromen - Behandelen - Kenmerken - Spierreuma - Vitamine B12 - Reuma - Asperger - Cushing - Autisme - Fibromyalgie test